Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 10 decembrie 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Cauza C-903/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d’État

Părțile din procedura principală

Reclamant: DQ

Pârâți: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Întrebarea preliminară

Beneficiul dispozițiilor articolului 11 alineatul (1) din anexa VIII la Regulamentul de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a statutului aplicabil celorlalți agenți1 , astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 20042 , este rezervat doar funcționarilor și agenților contractuali repartizați pentru prima dată în cadrul unei administrații naționale, după ce au fost angajați în calitate de funcționar, agent contractual sau agent temporar într-o instituție a Uniunii Europene sau este aplicabil de asemenea funcționarilor și agenților contractuali care se întorc în serviciul unei administrații naționale după ce au exercitat atribuții într-o instituție a Uniunii Europene, și, în această perioadă, au fost disponibilizați sau s-au aflat în concediu pentru interese personale?

____________

1     Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 privind Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și privind introducerea unor măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (statutul funcționarilor) (JO 1968, L 56, p. 1).

2     Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților (JO 2004, L 124, p. 1).