Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2019. uputio Cour de cassation (Francuska) – FO protiv Ministère public

(predmet C-906/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: FO

Druga stranka u žalbenom postupku: Ministère public

Prethodna pitanja

Primjenjuju li se odredbe iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/851 , u skladu s kojima „[d]ržave članice omogućuju nadležnim tijelima određivanje sankcije poduzeću i/ili vozaču za kršenje ove Uredbe koje je otkriveno na njezinu državnom području i za koje sankcija još nije određena, čak i ako je kršenje počinjeno na području druge države članice ili treće zemlje”, samo na povrede odredbi te uredbe ili i na povrede odredbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu2 , koja je zamijenjena Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu3 ?

Treba li članak 3. točku (a) Uredbe (EZ) br. 561/2006 tumačiti na način da vozač može odstupiti od odredbi iz članka 15. stavaka 2. i 7. Uredbe Vijeća br. 3821/85, u skladu s kojima vozač mora predočiti, uvijek kada to zatraži nadzorni službenik, zapisne listove i svu evidenciju za tekući dan i prethodnih 28 dana, u slučaju upravljanja vozilom tijekom razdoblja od 28 dana radi obavljanja određenih vrsta cestovnog prijevoza od kojih su neke obuhvaćene odredbama gore navedene iznimke, dok u pogledu ostalih nije dopušteno nikakvo odstupanje od korištenja tahografom?

____________

1     SL 2006., L 102, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 167.)

2     SL 1985., L 370, str. 8. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 7., str. 4.)

3     Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL 2014., L 60, str. 1.)