Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 22. novembril 2019 – G. Sp. z o.o. versus Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(kohtuasi C-855/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: G. Sp. z o.o.

Vastustaja: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 110 ning nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 artikliga 273 on vastuolus 11. märtsi 2004. aasta kaupade ja teenuste maksustamise seaduse (ustawa o podatku od towarów i usług (2004. aasta käibemaksuseadus)2 artikli 103 lõige 5a, mis sätestab, et mootorikütuste ühendusesisese soetamise korral on maksukohustuslane kohustatud ilma tolliasutuse juhataja vastavasisulise teateta arvutama ja tasuma maksusummad aktsiisi tasumiseks pädeva tolliasutuse arvelduskontole:

a) viie päeva jooksul alates päevast, mil need kaubad viidi asjaomases loas määratletud aktsiisikauba vastuvõtmiskohta – kui kaubad on 6. detsembri 2008. aasta aktsiisiseaduse (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym) sätete tähenduses ühendusesiseselt soetanud registreeritud kaubasaaja, kohaldades aktsiisi peatamise korda kooskõlas aktsiisi käsitlevate sätetega;

b) viie päeva jooksul pärast nende kaupade viimist maksulattu liikmesriigi territooriumilt, mis ei ole Poola territoorium;

c) nende kaupade riigi territooriumil teisaldamise hetkel, kui kaupa veetakse väljaspool aktsiisi peatamise korda kooskõlas aktsiisi käsitlevate sätetega?

2.    Kas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 69 on vastuolus käibemaksuseaduse artikli 103 lõige 5a, mis sätestab, et mootorikütuste ühendusesisese soetamise korral on maksukohustuslane kohustatud ilma tolliasutuse juhataja vastavasisulise teateta arvutama ja tasuma maksusummad aktsiisi tasumiseks pädeva tolliasutuse arvelduskontole:

a) viie päeva jooksul alates päevast, mil need kaubad viidi asjaomases loas määratletud aktsiisikauba vastuvõtmiskohta – kui kaubad on 6. detsembri 2008. aasta aktsiisiseaduse (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym) sätete tähenduses ühendusesiseselt soetanud registreeritud kaubasaaja, kohaldades aktsiisi peatamise korda kooskõlas aktsiisi käsitlevate sätetega;

b) viie päeva jooksul pärast nende kaupade viimist maksulattu liikmesriigi territooriumilt, mis ei ole Poola territoorium;

c) nende kaupade riigi territooriumil teisaldamise hetkel, kui kaupa veetakse väljaspool aktsiisi peatamise korda kooskõlas aktsiisi käsitlevate sätetega;

tõlgenduse kohaselt, et eespool nimetatud summad ei ole käibemaksu vahemaksed direktiivi 2006/112/EÜ artikli 206 tähenduses?

3.    Kas tähtpäevaks tasumata käibemaksu vahemakse direktiivi 2006/112/EÜ artikli 206 tähenduses kaotab maksuarvestusperioodi lõpuga, mille eest seda tuleb tasuda, oma õigusliku staatuse?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.

2 Dz. U. 2016, jrk nr 710 (muudetud); edaspidi „käibemaksuseadus“.