Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2019. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – G. Sp. z o.o. protiv Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(predmet C-855/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: G. Sp. z o.o

Tuženik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 273. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 kako je izmijenjena odredba poput one iz članka 103. stavka 5.a Ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Zakon o porezu na robu i usluge od 11. ožujka 2004.) 2 kojom se određuje da je, u slučaju stjecanja pogonskih goriva unutar Zajednice, porezni obveznik dužan bez poziva voditelja carinske uprave obračunati i platiti porez na račun carinske komore nadležne za plaćanje trošarina:

a) kojom se određuje da je, u slučaju stjecanja pogonskih goriva unutar Zajednice, porezni obveznik dužan bez poziva voditelja carinske uprave obračunati i platiti porez na račun carinske komore nadležne za plaćanje trošarina:

b) u roku od pet dana od dana kada je ta roba unesena iz područja države članice koje nije državno područje u porezno skladište;

c) u trenutku prijenosa te robe na državno područje, ako se roba prenosi izvan sustava odgode plaćanja trošarine u skladu s odredbama o trošarinama?

Protivi li se članku 69. Direktive 2006/112/EZ odredba poput one iz članka 103. stavka 5.a Zakona o PDV-u kojom se određuje da je, u slučaju stjecanja pogonskih goriva unutar Zajednice, porezni obveznik dužan bez poziva voditelja carinske uprave obračunati i platiti porez na račun carinske komore nadležne za plaćanje trošarina:

a) u roku od pet dana od dana kada je ta roba unesena na mjesto primitka trošarinske robe navedeno u odgovarajućem odobrenju, ako je robu unutar Zajednice u smislu odredbi Zakona o trošarinama od 6. prosinca 2008. stekao registrirani primatelj uz primjenu sustava odgode plaćanja trošarine u skladu s odredbama o trošarinama;

b) u roku od pet dana od dana kada je ta roba unesena iz područja države članice koje nije državno područje u porezno skladište;

c) u trenutku prijenosa te robe na državno područje, ako se roba prenosi izvan sustava odgode plaćanja trošarine u skladu s odredbama o trošarinama;

– uz tumačenje da navedeni iznosi ne predstavljaju međuplaćanja PDV-a u smislu članka 206. Direktive 2006/112/EZ?

Prestaje li međuplaćanje PDV-a u smislu članka 206. Direktive 2006/112/EZ koje nije podmireno u roku pravno postojati na kraju poreznog razdoblja za koje ga je trebalo podmiriti??

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2 SL 2016, pozicija 710, kako je izmijenjen; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u