Language of document :

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2019. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – G. Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(C-855/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: G. Sp. z o.o.

Alperes: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikkével, valamint a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 73. cikkével az olyan rendelkezés, mint amilyen az ustawa z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adóról szóló, 2004. március 11-i törvény)2 103. cikkének (5a) bekezdése, amely szerint az üzemanyag Közösségen belüli beszerzése esetében az adóalany a vámhatóság vezetőjének felszólítása nélkül köteles az adó összegét kiszámítani, és azt a jövedéki adó megfizetése tekintetében hatáskörrel rendelkező vámhatóság számlájára megfizetni:

a)    a jövedéki termékek vonatkozó engedélyben meghatározott átvételi helyére való beléptetésének időpontjától számított 5 napon belül, amennyiben a termékeket a bejegyzett címzett a Közösségen belül az ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (a jövedéki adóról szóló, 2008. december 6-i törvény) rendelkezéseivel összhangban a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések szerinti adófelfüggesztéssel szerzi be;

b)    az ilyen termékek adóraktár szerinti államtól eltérő tagállam területéről történő beléptetésének időpontjától számított 5 napon belül;

c)    e termékek ország területére történő beszállításának időpontjában, ha a termékek szállítására a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően adófelfüggesztési eljáráson kívül kerül sor?

Ellentétes-e a 2006/112/EK irányelv 69. cikkével az olyan rendelkezés, mint amilyen az u.p.t.u. 103. cikkének (5a) bekezdése, amely szerint az üzemanyag Közösségen belüli beszerzése esetében az adóalany a vámhatóság vezetőjének felszólítása nélkül köteles az adó összegét kiszámítani, és azt a jövedéki adó megfizetése tekintetében hatáskörrel rendelkező vámhatóság számlájára megfizetni:

a)    a jövedéki termékek vonatkozó engedélyben meghatározott átvételi helyére való beléptetésének időpontjától számított 5 napon belül, amennyiben a termékeket a bejegyzett címzett a Közösségen belül az ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (a jövedéki adóról szóló, 2008. december 6-i törvény) rendelkezéseivel összhangban a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezések szerinti adófelfüggesztéssel szerzi be;

b)    az ilyen termékek adóraktár szerinti államtól eltérő tagállam területéről történő beléptetésének időpontjától számított 5 napon belül;

c)    e termékek ország területére történő beszállításának időpontjában, ha a termékek szállítására a jövedéki adóra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően adófelfüggesztési eljáráson kívül kerül sor,

–    azon értelmezés mellett, amely szerint a fenti összegek nem minősülnek a 2006/112/EK irányelv 206. cikke értelmében vett héaelőlegnek?

Megszűnik-e jogi szempontból létezni a 2006/112/EK irányelv 206. cikkének értelmében vett, határidőn belül meg nem fizetett héaelőleg azon adómegállapítási időszak végén, amelynek tekintetében azt meg kell fizetni?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.

2 Dz.U., 2016, 710. tétel, későbbi módosításokkal együtt, a továbbiakban: u.p.t.u.