Language of document :

2019 m. lapkričio 22 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Byla C-855/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: G. Sp. z o.o.

Atsakovas: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 110 straipsnis ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 273 straipsnis nedraudžia tokios nuostatos kaip Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 (2004 m. kovo 11 d. Įstatymas dėl prekių ir paslaugų mokesčio) 103 straipsnio 5a dalis, pagal kurią įsigydamas variklių degalų Bendrijos viduje apmokestinamasis asmuo be muitinės įstaigos vadovo nurodymo privalo apskaičiuoti ir sumokėti mokestį į muitinės, atsakingos už akcizų surinkimą, sąskaitą:

    a) per 5 dienas nuo dienos, kurią šios prekės buvo atvežtos į akcizais apmokestinamų prekių priėmimo vietą, nurodytą atitinkamame leidime – jeigu prekes Bendrijos viduje įsigyja, kaip tai suprantama pagal Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (2008 m. gruodžio 6 d. Akcizų įstatymas) nuostatas, registruotas gavėjas taikydamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą pagal akcizų teisės aktus;

    b) per 5 dienas nuo šių prekių atgabenimo iš valstybės narės teritorijos, kitos nei nacionalinė teritorija, į apmokestinamų prekių sandėlį;

    c) nuo šių prekių pervežimo į nacionalinę teritoriją momento, jei prekės yra pervežamos netaikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo pagal akcizų teisės aktus?

2.    Ar Direktyvos 2006/112/EB 69 straipsnis nedraudžia tokios nuostatos kaip PVM įstatymo 103 straipsnio 5a dalis, pagal kurią įsigydamas variklių degalų Bendrijos viduje apmokestinamasis asmuo be muitinės įstaigos vadovo nurodymo privalo apskaičiuoti ir sumokėti mokesčio sumas į muitinės, atsakingos už akcizų surinkimą, sąskaitą:

    a) per 5 dienas nuo dienos, kurią šios prekės buvo atvežtos į akcizais apmokestinamų prekių priėmimo vietą, nurodytą atitinkamame leidime – jeigu prekes Bendrijos viduje įsigyja, kaip tai suprantama pagal 2008 m. gruodžio 6 d. Akcizų įstatymo nuostatas, registruotas gavėjas taikydamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą pagal akcizų teisės aktus;

    b) per 5 dienas nuo šių prekių atgabenimo iš valstybės narės teritorijos, kitos nei nacionalinė teritorija, į apmokestinamų prekių sandėlį;

    c) nuo šių prekių pervežimo į nacionalinę teritoriją momento, jei prekės yra pervežamos netaikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo pagal akcizų teisės aktus,

    vadovaujantis nuostata, kad pirmiau nurodytos sumos nėra PVM tarpiniai mokėjimai, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112/EB 206 straipsnį?

3.    Ar laiku neatliktas PVM tarpinis mokėjimas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2006/112/EB 206 straipsnį, nustoja teisiškai egzistuoti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį turi būti mokamas mokestis?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.

2 Dz. U., 2016, 710 pozicija, su pakeitimais; toliau – PVM įstatymas.