Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 22 noiembrie 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Cauza C-855/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Reclamantă: G. Sp. z o.o.

Pârâtă: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Întrebările preliminare

Articolul 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - versiunea consolidată din 2012 (JO 2012, L 326, p. 1 și următoarele) și articolul 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 se opun unei dispoziții precum articolul 103 alineatul 5a din ustawa o podatku od towarów i usług [Legea privind taxa pe valoarea adăugată] din 11 martie 20042 care prevede că, în cazul unei achiziții intracomunitare de carburanți, persoana impozabilă este obligată ca, fără a fi necesară o notificare din partea directorului biroului vamal, să calculeze și să plătească TVA în contul autorității vamale competente pentru încasarea accizelor:

a) în termen de 5 zile de la data la care mărfurile respective au ajuns la locul de destinație al produselor accizabile stabilit prin autorizația relevantă – dacă mărfurile fac obiectul unei achiziții intracomunitare, în sensul dispozițiilor ustawa o podatku akcyzowym (Legea privind accizele) din 6 decembrie 2008 de către un destinatar înregistrat, în regim suspensiv de accize în conformitate cu dispozițiile privind accizele;

b) în termen de 5 zile de la data introducerii acestor mărfuri de pe teritoriul unui stat membru, altul decât teritoriul țării, în antrepozitul fiscal;

c) din momentul transferării acestor mărfuri pe teritoriul țării – dacă mărfurile sunt transferate în afara regimului suspensiv de accize în conformitate cu dispozițiile privind accizele?

Articolul 69 din Directiva 2006/112/CE se opune unei dispoziții precum articolul 103 alineatul 5a din Legea TVA, care prevede că, în cazul unei achiziții intracomunitare de carburanți, persoana impozabilă este obligată ca, fără a fi necesară o notificare din partea directorului biroului vamal, să calculeze și să plătească TVA în contul biroului vamal competent pentru încasarea accizelor:

a)    în termen de 5 zile de la data la care mărfurile respective au ajuns la locul de destinație al produselor accizabile stabilit prin autorizația relevantă – dacă mărfurile fac obiectul unei achiziții intracomunitare, în sensul dispozițiilor Legii privind accizele din 6 decembrie 2008, de către un destinatar înregistrat, în regim suspensiv de accize în conformitate cu dispozițiile privind accizele;

b)    în termen de 5 zile de la data introducerii acestor mărfuri de pe teritoriul unui stat membru, altul decât teritoriul țării, în antrepozitul fiscal;

c)    din momentul transferării acestor mărfuri pe teritoriul țării – dacă mărfurile sunt transferate în afara regimului suspensiv de accize în conformitate cu dispozițiile privind accizele

- interpretând articolul menționat în sensul că sumele de mai sus nu reprezintă plată anticipată de TVA în sensul articolului 206 din Directiva 2006/112/CE?

Plata anticipată de TVA, prevăzută la articolul 206 din Directiva 2006/112/CE, neefectuată la termen, își încetează existența juridică la sfârșitul perioadei fiscale pertinente pentru declarația de TVA în contul căreia trebuie efectuată plata?

____________

1 – JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7, denumită în continuare „Directiva TVA”.

2 – Dz. U. 2016, poziția 710, cu modificările ulterioare (denumită în continuare „Legea TVA”).