Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 22. novembra 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Zadeva C-855/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: G. Sp. z o.o.

Druga stranka v postopku: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali člen 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 273 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 nasprotujeta določbi, kot je člen 103(5a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zakon z dne 11. marca 2004 o davku na blago in storitve)2 (Uradni list iz leta 2016, pozicija 710, kakor je bil spremenjen, v nadaljevanju: zakon o DDV), v skladu s katerim mora davčni zavezanec za nakup pogonskih goriv znotraj Skupnosti brez poziva vodje carinskega urada izračunati in plačati zneske davka na račun carinskega urada, pristojnega za plačilo trošarin:

(a)     v roku 5 dni od dneva, ko je bilo blago vneseno na kraj prevzema trošarinskega blaga, ki je določen v ustreznem dovoljenju – če je registrirani prejemnik blago nabavil znotraj Skupnosti v smislu določb ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zakon z dne 6. decembra 2008 o trošarinah) v režimu odloga plačila trošarine v skladu z določbami o trošarinah;

(b)     v roku 5 dni od datuma vnosa tega blaga z ozemlja države članice, ki ni nacionalno ozemlje, v davčno skladišče;

(c)     v trenutku premika tega blaga na nacionalnem ozemlju – če se blago premika zunaj režima odloga plačila trošarine v skladu z določbami o trošarinah?

2.    Ali člen 69 Direktive 2006/112/ES ne nasprotuje določbi, kot je člen 103(5a) zakona o DDV, v skladu s katerim mora zavezanec v primeru nakupa pogonskih goriv znotraj Skupnosti brez poziva vodje carinskega urada izračunati in plačati zneske davka na račun carinskega urada, pristojnega za plačilo trošarine:

(a)    v roku 5 dni od datuma, ko je bilo blago vneseno na kraj prevzema trošarinskega blaga, ki je določen v ustreznem dovoljenju – če je registrirani prejemnik blago nabavil znotraj Skupnosti v smislu določb zakona z dne 6. decembra 2008 o trošarinah v režimu odloga plačila trošarine v skladu z določbami o trošarinah;

(b)    v roku 5 dni od datuma vnosa tega blaga z ozemlja države članice, ki ni nacionalno ozemlje, v davčno skladišče;

(c)    v trenutku premika tega blaga na nacionalno ozemlje – če se blago premika zunaj režima odloga plačila trošarine v skladu z določbami o trošarinah

– ob razlagi, da zgornji zneski ne pomenijo vmesnih plačil DDV v smislu člena 206 Direktive 2006/112/ES?

3.    Ali vmesno plačilo DDV v smislu člena 206 Direktive 2006/112/ES, ki ni bilo plačano v roku, izgubi pravni obstoj ob koncu obračunskega davčnega obdobja, za katero naj bi bilo plačano?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.

2 Uradni list iz leta 2016, pozicija 710, kakor je bil spremenjen, v nadaljevanju: zakon o DDV.