Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 27. novembril 2019 – SC versus Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

(kohtuasi C-866/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: SC

Vastustaja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta1 artikli 52 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et pädev asutus:

a)    võtab liikmesriigi õiguse kohaselt arvesse sissemakseta perioode, kui need ei ületa kolmandikku sissemakseperioodide summast, mis on täitunud liikmesriigi õiguse ja teiste liikmesriikide õigusaktide alusel, nii hüvitise teoreetilise suuruse (punkt i) kui ka tegeliku suuruse (punkt ii) määramisel, või

b)    võtab liikmesriigi õiguse kohaselt arvesse sissemakseta perioode, kui need ei ületa kolmandikku sissemakseperioodide summast, mis on täitunud liikmesriigi õiguse ja teiste liikmesriikide õigusaktide alusel, ainult hüvitise teoreetilise suuruse (punkt i) määramisel, mitte aga hüvitise tegeliku suuruse (punkt ii) määramisel, või

c)    ei võta hüvitise teoreetilise suuruse (punkt i) ega hüvitise tegeliku suuruse (punkt ii) määramise käigus liikmesriigi õiguses ette nähtud sissemakseta perioodide limiidi arvutamisel arvesse kindlustusperioode teises liikmesriigis?

____________

1 ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72.