Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 27.11.2019 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych v. SC

(asia C-866/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kassaatiovalittaja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Vastapuoli: SC

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20041 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että toimivaltainen laitos

a)    ottaa kansallisen lainsäädännön mukaan huomioon maksuihin perustumattomat kaudet niiden maksukausien kolmasosaan asti, jotka ovat täyttyneet kansallisen lainsäädännön ja toisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan, määritettäessä sekä etuuden teoreettista määrää (i alakohta) että todellista määrää (ii alakohta); tai

b)    ottaa kansallisen lainsäädännön mukaan huomioon maksuihin perustumattomat kaudet niiden maksukausien kolmasosaan asti, jotka ovat täyttyneet kansallisen lainsäädännön ja toisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan, ainoastaan määritettäessä etuuden teoreettista määrää (i alakohta), mutta ei määritettäessä todellista määrää (ii alakohta); tai

c)    ei ota määritettäessä etuuden teoreettista määrää (i alakohta) ja todellista määrää (ii alakohta) huomioon vakuutuskausia toisessa jäsenvaltiossa laskettaessa kansallisessa oikeudessa säädettyä maksuihin perustumattomien kausien enimmäisrajaa?

____________

1 EUVL 2004, L 166, s. 1.