Language of document :

2019 m. lapkričio 27 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(Byla C-866/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SC

Atsakovas: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo1 52 straipsnio 1 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad kompetentinga institucija:

a) pagal nacionalinės teisės aktus atsižvelgia į įmokų nemokėjimo laikotarpius, kurie neviršija 1/3 įmokų mokėjimo laikotarpių, įgytų pagal nacionalinės teisės aktus ir kitų valstybių narių teisės aktus, sumos, siekdama nustatyti tiek teorinį išmokos dydį (i papunktis), tiek faktinį išmokos dydį (ii papunktis), arba

b) pagal nacionalinės teisės aktus atsižvelgia į įmokų nemokėjimo laikotarpius, kurie neviršija 1/3 įmokų mokėjimo laikotarpių, įgytų pagal nacionalinės teisės aktus ir kitų valstybių narių teisės aktus, sumos, nustatydama tik teorinį išmokos dydį (i papunktis), bet ne faktinį išmokos dydį (ii papunktis), arba

c) nustatydama teorinį išmokos dydį (i papunktis) ir faktinį išmokos dydį (ii papunktis) neatsižvelgia į draudimo laikotarpius, įgytus kitoje valstybėje narėje, apskaičiuodama įmokų nemokėjimo laikotarpių limitą, nustatytą nacionalinės teisės aktuose?

____________

1 OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72; klaidų ištaisymas OL L 188, 2013 7 9, p. 10).