Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 27 noiembrie 2019 – SC/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(Cauza C-866/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Reclamant: SC

Pârât: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Întrebarea preliminară

Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 883/04 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială1 trebuie interpretat în sensul că instituția competentă:

a)    ține seama, în conformitate cu dreptul național, de perioadele de cotizare necontributive cu o durată care nu depășește 1/3 din totalul perioadelor de contribuție realizate în temeiul dreptului național și al legislației altor state membre, atât în vederea stabilirii valorii teoretice [punctul (i)], cât și a valorii reale a prestației [punctul (ii)]; sau

b)    ține seama, în conformitate cu dreptul național, de perioadele de cotizare necontributive cu o durată care nu depășește 1/3 din totalul perioadelor de contribuție realizate în temeiul dreptului național și al legislației altor state membre, numai în vederea stabilirii valorii teoretice [punctul (i)], dar nu și a valorii reale a prestației [punctul (ii)]; sau

c)    nu ia în considerare în vederea stabilirii valorii teoretice [punctul (i)] și a valorii reale a prestației [punctul (ii)] perioadele de asigurare realizate în alte state membre, la calcularea limitei perioadelor necontributive, prevăzută de dreptul național?

____________

1 JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82.