Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 27. novembra 2019 – SC/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych

(Zadeva C-866/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC

Tožena stranka: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti1 razlagati tako, da pristojni nosilec:

(a)    v skladu z nacionalno zakonodajo upošteva neprispevna obdobja, ki ne presegajo tretjine seštevka prispevnih obdobij, dopolnjenih v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo drugih držav članic, tako pri določitvi teoretičnega (i) kot tudi dejanskega zneska dajatve (ii); ali

(b)    v skladu z nacionalno zakonodajo upošteva neprispevna obdobja, ki ne presegajo tretjine seštevka prispevnih obdobij, dopolnjenih v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo drugih držav članic, samo pri določitvi teoretičnega (i), ne pa tudi pri določitvi dejanskega zneska dajatve (ii); ali

(c)    pri določanju teoretičnega (i) in dejanskega zneska pokojnine (ii) ne upošteva zavarovalnih obdobij v drugi državi članici pri izračunu omejitve neprispevnih obdobij, določenih v nacionalni zakonodaji?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72.