Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 13 decembrie 2019 – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Cauza C-911/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Fédération bancaire française (FBF)

Pârâtă: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Întrebările preliminare

Ghidurile emise de o autoritate europeană de supraveghere pot face obiectul acțiunii în anulare prevăzute de dispozițiile articolului 263 TFUE? În cazul unui răspuns afirmativ, o federație profesională poate contesta, prin intermediul acțiunii în anulare, validitatea unor ghiduri destinate membrilor ale căror interese le apără și care nu o privesc nici în mod direct, nici în mod individual?

În cazul unui răspuns negativ la una dintre cele două întrebări adresate la punctul 1), ghidurile emise de o autoritate europeană de supraveghere pot face obiectul trimiterii preliminare prevăzute de dispozițiile articolului 267 TFUE? În cazul unui răspuns afirmativ, o federație profesională poate contesta, prin intermediul excepției de nevaliditate, ghiduri destinate membrilor ale căror interese le apără și care nu o privesc nici în mod direct, nici în mod individual?

În ipoteza în care Fédération bancaire française [Federația bancară franceză] ar putea contesta, prin intermediul excepției de nevaliditate, ghidurile adoptate de Autoritatea bancară europeană la 22 martie 2016, autoritatea în cauză a depășit, prin emiterea acestor ghiduri, competențele care îi sunt atribuite prin Regulamentul nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană)1 ?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO 2010, L 331, p. 12).