Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от г-н Andreas Hauzenberger срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 11 юли 2019 г. по дело T-349/18 — Andreas Hauzenberger/EUIPO

(Дело C-696/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Andreas Hauzenberger (представители: B. Bittner, Rechtsanwalt, U. Heinrich, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 19 декември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване и определя жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________