Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 Andreasem Hauzenbergerem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-349/18, Andreas Hauzenberger v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-696/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Andreas Hauzenberger (zástupci: B. Bittner, Rechtsanwalt, U. Heinrich, Rechtsanwältin)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 19 prosinec rozhodl o nepřijatelnosti kasačního opravného prostředku a o tom, že účastník řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________