Language of document :

Andreas Hauzenberger 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-349/18: Andreas Hauzenberger versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(kohtuasi C-696/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Andreas Hauzenberger (esindajad: advokaadid B. Bittner ja U. Heinrich)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 19. detsembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________