Language of document :

Valitus, jonka Andreas Hauzenberger on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-349/18, Hauzenberger v. EUIPO, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-696/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Andreas Hauzenberger (edustajat: B. Bittner ja U. Heinrich, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 19.12.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________