Language of document :

Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2019 minn Andreas Hauzenberger mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-11 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-349/18 – Andreas Hauzenberger vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-696/19)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant: Andreas Hauzenberger (rappreżentanti: B. Bittner, Rechtsanwalt, U. Heinrich, Rechtsanwältin)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċiedet, permezz ta’ digriet tad-19 ta’ Diċembru 2019, li l-appell ma għandux jiġi ammess u li l-appellant għandu jiġi kkundannat għall-ispejjeż.

____________