Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-349/18, Andreas Hauzenberger / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 20 września 2019 r. przez Andreasa Hauzenbergera

(Sprawa C-696/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Andreas Hauzenberger (przedstawiciele: B. Bittner, Rechtsanwalt, U. Heinrich, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. odwołań) odrzucił odwołanie i postanowił, że wnoszący odwołanie pokryje własne koszty.

____________