Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2019: Andreas Hauzenberger proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 11. júla 2019 vo veci T-349/18, Andreas Hauzenberger/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-696/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Andreas Hauzenberger (v zastúpení: B. Bittner, Rechtsanwalt, U. Heinrich, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 19. decembra 2019 Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a odvolateľ znáša svoje vlastné trovy konania.

____________