Language of document :

Pritožba, ki jo je Andreas Hauzenberger vložil 20. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 11. julija 2019 v zadevi T-349/18, Andreas Hauzenberger/EUIPO

(Zadeva C-696/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Andreas Hauzenberger (zastopnika: B. Bittner, U. Heinrich, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) s sklepom z dne 19. decembra 2019 ni dopustilo pritožbe in je sklenilo, da pritožnik nosi svoje stroške.

____________