Language of document :

Överklagande ingett den 20 september 2019 av Andreas Hauzenberger av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-349/18, Andreas Hauzenberger mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-696/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Andreas Hauzenberger (ombud: B. Bittner, Rechtsanwalt, U. Heinrich, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 19 december 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________