Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Spojené království) dne 6. ledna 2020 – Daimler AG v. Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Věc C-2/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Daimler AG

Žalované: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Předběžné otázky

Má vnitrostátní soud pravomoc rozhodovat o žalobě na náhradu škody podle článku 85 EHS/článku 81 ES, pokud se vytýkané jednání týká poskytování služeb mezinárodní námořní dopravy výlučně mezi přístavy mimo EHS/ES v období před 1. květnem 2004 a vnitrostátní soud nebyl příslušným orgánem členského státu ve smyslu článku 88 EHS/84 ES?

V případě záporné odpovědi na otázku č. 1, má vnitrostátní soud pravomoc rozhodovat o takové žalobě v souvislosti s poskytováním služeb mezinárodní námořní dopravy výlučně mezi přístavy mimo EHS/ES v období od 1. května 2004 do 18. října 2006?

____________