Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Ühendkuningriik) 6. jaanuaril 2020 – Daimler AG versus Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(kohtuasi C-2/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Daimler AG

Kostjad: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriigi kohus on pädev lahendama kahju hüvitamise nõuet EMÜ asutamislepingu artikli 85/EÜ artikli 81 alusel, kui etteheidetav tegevus hõlmas rahvusvaheliste mereveoteenuste osutamist vaid EMÜ-väliste/EÜ-väliste sadamate vahel enne 1. maid 2004 ning liikmesriigi kohus ei olnud liikmesriigis EMÜ asutamislepingu artikli 88/EÜ artikli 84 tähenduses asjaomane asutus?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav: kas liikmesriigi kohus on pädev lahendama niisugust nõuet seoses rahvusvaheliste mereveoteenuste osutamisega vaid EMÜ-väliste/EÜ-väliste sadamate vahel alates 1. maist 2004 kuni 18. oktoobrini 2006?

____________