Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 6.1.2020 – Daimler AG v. Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, ”K” Line Holding (Europe) Limited, ”K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited ja Compañia Sudamericana de Vapores SA

(asia C-2/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Daimler AG

Vastaajat: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, ”K” Line Holding (Europe) Limited, ”K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited ja Compañia Sudamericana de Vapores SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisella tuomioistuimella toimivalta ratkaista ETY 85 artiklan / EY 81 artiklan mukainen vahingonkorvausvaatimus, jos moitittu toiminta käsitti kansainvälisten merikuljetuspalvelujen tarjoamisen yksinomaan yhteisön ulkopuolisten satamien välillä päivämäärää 1.5.2004 edeltäneenä ajanjaksona ja kansallinen tuomioistuin ei ollut ETY 88 artiklassa / EY 84 artiklassa tarkoitettu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko kansallisella tuomioistuimella toimivalta ratkaista tällainen vaatimus yksinomaan yhteisön ulkopuolisten satamien välillä 1.5.2004–18.10.2006 suoritettujen kansainvälisten merikuljetuspalvelujen osalta?

____________