Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. siječnja 2020. uputio High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Daimler AG protiv Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K” Line Holding (Europe) Limited, „K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(predmet C-2/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Daimler AG

Tuženici: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K” Line Holding (Europe) Limited, „K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Prethodna pitanja

Je li nacionalni sud nadležan za odlučivanje o tužbi za naknadu štete na temelju članka 85. UEEZ-u/članka 81. UEZ-a, s obzirom na to da je sporno postupanje uključivalo pružanje međunarodnih pomorskih usluga isključivo između luka država koje nisu članice EEZ-a/EZ-a u razdoblju prije 1. svibnja 2004. i na to da nacionalni sud nije bio relevantno tijelo u državi članici za potrebe članka 88. UEEZ-a/članka 84. UEZ-a?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, je li nacionalni sud nadležan za odlučivanje o takvoj tužbi koja se odnosi na pružanje međunarodnih pomorskih usluga isključivo između luka država koje nisu članice EEZ-a/EZ-a u razdoblju između 1. svibnja 2004. i 18. listopada 2006.?

____________