Language of document :

A High Court of Justice (Queenʼs Bench Division) (Egyesült Királyság) által 2020. január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Daimler AG kontra Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „Kˮ Line Holding (Europe) Limited, „Kˮ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(C-2/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Queenʼs Bench Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Daimler AG

Alperesek: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „Kˮ Line Holding (Europe) Limited, „Kˮ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hatáskörrel rendelkezik-e valamely nemzeti bíróság valamely kártérítési igénynek az EGK 85. cikk/EK 81. cikk alapján történő elbírálására, ha a kifogásolt magatartás nemzetközi tengeri szolgáltatásoknak kizárólag az EGK/EK területén kívül található kikötők között, 2004. május 1. előtt történő nyújtását foglalta magában, és a nemzeti bíróság az EGK 88. cikk/EK 84. cikk alkalmazásában nem minősült valamely tagállam releváns hatóságának?

Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, hatáskörrel rendelkezik-e valamely bíróság nemzetközi tengeri szolgáltatásoknak kizárólag az EGK/EK területén kívül található kikötők között, a 2004. május 1. és 2006. október 18. közötti időszakban történő nyújtásával kapcsolatos kártérítési igény elbírálására?

____________