Language of document :

2020 m. sausio 6 d. High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daimler AG / Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Byla C-2/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Daimler AG

Atsakovės: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinis teismas turi jurisdikciją pagal EEB sutarties 85 straipsnį ir (arba) EB sutarties 81 straipsnį nagrinėti reikalavimą atlyginti žalą, kai skundžiamas elgesys susijęs su tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikimu išimtinai tarp ne EEB ir (arba) ne EB uostų laikotarpiu iki 2004 m. gegužės 1 d., o nacionalinis teismas nebuvo atitinkama valstybės narės institucija, kaip ji suprantama pagal EEB sutarties 88 straipsnį ir (arba) EB sutarties 84 straipsnį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar nacionalinis teismas turi jurisdikciją nagrinėti tokį reikalavimą dėl tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikimo išimtinai tarp ne EEB ir (arba) ne EB uostų laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. spalio 18 d.?

____________