Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 6. janvārī iesniedza High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Apvienotā Karaliste) – Daimler AG/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, “K” Line Holding (Europe) Limited, “K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Lieta C-2/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Daimler AG

Atbildētāji: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, “K” Line Holding (Europe) Limited, “K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesas kompetencē ir izskatīt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar EEK 85. pantu/EK 81. pantu, ja rīcība, par kuru tika iesniegta sūdzība, bija starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniegšana vienīgi starp ostām, kas nav EEK/EK ostas, laika posmā līdz 2004. gada 1. maijam, un valsts tiesa nebija dalībvalsts attiecīgā iestāde EEK 88. panta/EK 84. panta nozīmē?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde, vai valsts tiesas kompetencē ir izskatīt šādu prasību attiecībā uz starptautisko jūras pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu vienīgi starp ostām, kas nav EEK/EK ostas, laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 18. oktobrim?

____________