Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Queenʼs Bench Division) (Spojené kráľovstvo) 6. januára 2020 – Daimler AG/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(vec C-2/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Queenʼs Bench Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Daimler AG

Žalovaní: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Prejudiciálne otázky

Má vnútroštátny súd právomoc rozhodnúť o návrhu na náhradu škody podľa článku 85 EHS/článku 81 ES, ak sa namietané správanie týka poskytovania medzinárodných námorných služieb výlučne medzi prístavmi mimo EHS/ES v období pred 1. májom 2004, pričom vnútroštátny súd nebol na účely článku 88 EHS/článku 84 ES príslušným orgánom členského štátu?

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, má vnútroštátny súd právomoc rozhodnúť o takomto návrhu v súvislosti s poskytovaním medzinárodných námorných služieb výlučne medzi prístavmi mimo EHS/ES v období od 1. mája 2004 do 18. októbra 2006?

____________