Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Združeno kraljestvo) 6. januarja 2020 – Daimler AG/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Zadeva C-2/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Stranki*e v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Daimler AG

Tožene stranke: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je nacionalno sodišče pristojno za odločanje o odškodninskem zahtevku na podlagi člena 85 EGS/člena 81 ES, če je očitano ravnanje obsegalo opravljanje storitev mednarodnega pomorskega prevoza izključno med pristanišči zunaj EGP/ES v obdobju pred 1. majem 2004, nacionalno sodišče pa ni bilo upoštevni organ države članice za namene člena 88 EGS/člena 84 ES?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je nacionalno sodišče pristojno za odločanje o takem zahtevku v zvezi z opravljanjem storitev mednarodnega pomorskega prevoza izključno med pristanišči zunaj EGP/ES v obdobju med 1. majem 2004 in 18. oktobrom 2006?

____________