Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Förenade kungariket) den 6 januari 2020 – Daimler AG mot Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, ”K” Line Holding (Europe) Limited, ”K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Mål C-2/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parter i det nationella målet

Kärande: Daimler AG

Svarande: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, ”K” Line Holding (Europe) Limited, ”K” Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Tolkningsfrågor

Är en nationell domstol behörig att pröva ett yrkande om skadestånd med stöd av artikel 85 EEG/artikel 81 EG när det ifrågasatta beteendet innebar tillhandahållande av internationella sjötransporttjänster uteslutande mellan hamnar utanför EEG/EG före den 1 maj 2004 och den nationella domstolen inte var behörig myndighet i en medlemsstat i den mening som avses i artikel 88 EEG/artikel 84 EG?

Om fråga 1 besvaras nekande, är då en nationell domstol behörig att pröva ett sådant yrkande avseende tillhandahållande av internationella sjötransporttjänster uteslutande mellan hamnar utanför EEG/EG under perioden från den 1 maj 2004 till den 18 oktober 2006?

____________