Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. prosinca 2019. uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – MG protiv HH-a

(predmet C-946/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MG

Tuženik: HH

Prethodna pitanja

Daje li članak 4. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1215/20121 („preinačena Uredba Bruxelles I”) osobi s domicilom u državi članici pravo na koje se ona može izravno pozivati?

Ako je odgovor potvrdan:

Kada je takvo pravo povrijeđeno podnošenjem tužbe protiv te osobe u trećoj zemlji, je li država članica dužna osigurati pravno sredstvo, uključujući i izdavanje privremene mjere kojom se zabranjuje pokretanje postupka i sudjelovanje u njemu (anti-suit injunction)?

Primjenjuje li se takva obveza u slučaju u kojem osnova za pokretanje postupka na koju se moguće pozvati pred sudovima treće države nije dostupna u skladu s pravom koje se primjenjuje pred sudovima države članice?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)