Language of document :

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] által 2019. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MG kontra HH

(C-946/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: MG

Alperes: HH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Az 1215/2012/EU rendelet1 (a továbbiakban: átdolgozott „Brüsszel I” rendelet) 4. cikkének (1) bekezdése közvetlenül kikényszeríthető jogot biztosít-e az olyan személyeknek, akik valamely tagállamban lakóhellyel rendelkeznek?

2)    Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni:

a)    köteles-e a tagállam többek között anti-suit injunction (perlési tilalom) meghozatala révén orvosolni az említett jog amiatt bekövetkező megsértését, hogy a szóban forgó személlyel szemben harmadik államban bírósághoz fordulnak?

b)    kiterjed-e ez a kötelezettség arra az esetre is, ha a harmadik állam bíróságai előtt hivatkozható jogalapot a tagállam bíróságai előtt alkalmazandó jog alapján nem lehet felhozni?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).