Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 27 decembrie 2019 – MG/HH

(Cauza C-946/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Părțile din procedura principală

Apelantă: MG

Intimat: HH

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 [„Regulamentul Bruxelles I (reformare)”] conferă unei persoane care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru un drept care produce efecte directe?

În cazul unui răspuns afirmativ:

(a)     În ipoteza în care un astfel de drept este încălcat prin introducerea unei acțiuni împotriva acestei persoane pe teritoriul unui stat terț, statul membru are obligația de a prevedea o cale de atac, inclusiv prin punerea la dispoziție a unei „anti-suit injunction”?

(b)     O astfel de obligație se extinde la ipoteza în care causa petendi care poate fi invocată în fața instanțelor unui stat terț nu este prevăzută de legea aplicabilă în fața instanțelor din statul membru?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 2012, L 351, p. 1).