Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 21. november 2019 – straffesag mod Ivan Gavanozov

(Sag C-852/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalt i straffesagen

Ivan Gavanozov

Præjudicielle spørgsmål

Er en national ordning, der ikke indeholder retsmidler mod udstedelsen af en europæisk efterforskningskendelse om foretagelse af ransagning i bolig- og forretningslokaler samt beslaglæggelse af visse genstande og afhøring af et vidne, forenelig med artikel 14, stk. 1-4, artikel 1, stk. 4, og 18. og 22. betragtning til direktiv 2014/41 1 , samt chartrets artikel 47 og 7, sammenholdt med EMRK’s artikel 13 og 8?

Kan der under disse omstændigheder udstedes en europæisk efterforskningskendelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3.4.2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT 2014, L 130, s. 1).