Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 21. novembril 2019 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: Ivan Gavanozov

(kohtuasi C-852/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Ivan Gavanozov

Eelotsuse küsimus

Kas riigisisesed õigusnormid, mis ei näe ette õiguskaitsevahendeid, mida kasutades saaks vaidlustada Euroopa uurimismäärust, mille ese on läbiotsimise teostamine elu- ja äriruumides ning teatavate esemete arestimine ja tunnistaja ülekuulamine, on kooskõlas direktiivi 2014/411 artikli 14 lõigetega 1–4, artikli 1 lõikega 4 ning põhjendustega 18 ja 22, samuti harta artiklitega 47 ja 7 koosmõjus EIÕK artiklitega 13 ja 8?

Kas sellises olukorras saab Euroopa uurimismäärust teha?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (ELT 2014, L 130, lk 1).