Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 21.11.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Ivan Gavanozov

(asia C-852/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Ivan Gavanozov

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallinen säännöstö, jossa ei säädetä oikeussuojakeinoista kotietsinnän suorittamista asunnossa ja liiketiloissa, tietyn omaisuuden takavarikointia ja todistajan kuulemisen järjestämistä koskevan eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista vastaan, direktiivin 2014/411 14 artiklan 1–4 kohdan, 1 artiklan 4 kohdan ja johdanto-osan 18 ja 22 perustelukappaleen sekä perusoikeuskirjan 47 ja 7 artiklan, luettuina yhdessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 ja 8 artiklan kanssa, mukainen?

Voidaanko näissä olosuhteissa antaa eurooppalainen tutkintamääräys?

____________

1 Rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU (EUVL 2014, L 130, s. 1).