Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ivan Gavanazov elleni büntetőeljárás

(C-852/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Ivan Gavanazov

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2014/41 irányelv1 14. cikkének (1)–(4) bekezdésével, 1. cikkének (4) bekezdésével, illetve (18) és (22) preambulumbekezdésével, valamint a Chartának az EJEE 13. és 8. cikkével összefüggésben értelmezett 47. és 7. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely nem ír elő jogorvoslati lehetőséget a lakás és üzlethelyiségek átkutatását, meghatározott tárgyak lefoglalását és tanú meghallgatását elrendelő európai nyomozási határozat kibocsátásával szemben?

Ilyen körülmények között kibocsátható-e európai nyomozási határozat?

____________

1 A büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 130., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 143., 16. o.).