Language of document :

2019 m. lapkričio 21 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Ivan Gavanozov

(Byla C-852/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Ivan Gavanozov

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinės teisės aktai, nenumatantys jokių teisių gynimo priemonių dėl Europos tyrimo orderio, kuriuo nurodoma atlikti kratą gyvenamosiose ir verslo patalpose, tam tikrų daiktų poėmį ir liudytojo apklausą, išdavimo yra suderinami su Direktyvos 2014/41 1 14 straipsnio 1‒4 dalimis, 1 straipsnio 4 dalimi, 18 ir 22 konstatuojamosiomis dalimis, taip pat Pagrindinių teisių chartijos 47 ir 7 straipsniais, siejamais su EŽTK 13 ir 8 straipsniais?

Ar tokiomis aplinkybėmis gali būti išduotas Europos tyrimo orderis?

____________

1 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ЕS dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014, p. 1).