Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializirana prokuratura (Bulgaria) la 21 noiembrie 2019 – Procedură penală referitoare la Ivan Gavanozov

(Cauza C-852/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Partea din procedura principală

Ivan Gavanozov

Întrebările preliminare

O reglementare națională care nu prevede nicio cale de atac împotriva emiterii unui ordin european de anchetă în vederea percheziției la domiciliu sau la sediul unei societăți, a aplicării sechestrului asupra anumitor bunuri și a audierii unui martor este compatibilă cu articolul 14 alineatele (1)-(4), cu articolul 1 alineatul (4) și cu considerentele (18) și (22) din Directiva 2014/411 , precum și cu articolele 47 și 7 din cartă coroborate cu articolele 13 și 8 din CEDO?

Poate fi emis în aceste împrejurări un ordin european de anchetă?

____________

1 Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO 2014, L 130, p. 1).