Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Specializiran nakazatelen sud (Bolgarija) 21. novembra 2019 – kazenski postopek zoper Ivana Gavanozova

(Zadeva C-852/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Specializiran nakazatelen sud

Stranka v postopku v glavni stvari

Ivan Gavanozov

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalna ureditev, ki ne določa pravnih sredstev zoper izdajo evropskega preiskovalnega naloga za preiskavo stanovanja in poslovnih prostorov, zaseg nekaterih predmetov in zaslišanje priče, skladna s členom 14, od (1) do (4), členom 1(4) in uvodnima izjavama 18 in 22 Direktive 2014/411 ter členoma 47 in 7 Listine v povezavi s členoma 13 in 8 EKČP?

Ali je mogoče v teh okoliščinah izdati evropski preiskovalni nalog?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL 2014, L 130, str. 1)