Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 21 november 2019 – brottmål avseende Ivan Gavanozov

(Mål C-852/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Ivan Gavanozov

Tolkningsfråga

Är nationell lagstiftning som inte föreskriver någon möjlighet att överklaga ett beslut om en europeisk utredningsorder beträffande husrannsakan i bostad eller företagslokal och beslagtagande av särskilda föremål samt förhör av ett vittne förenlig med artikel 14.1–14.4, artikel 1.4 och skälen 18 och 22 i direktiv 2014/411 och med artiklarna 47 och 7 i stadgan i förening med artiklarna 13 och 8 i Europakonventionen?

Får en europeisk utredningsorder utfärdas under dessa omständigheter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (EUT L 130, 2014, s. 1).