Language of document :

Žalba koju su 21. studenoga 2019. podnijeli FVE Holýšov I s. r. o. i drugi protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 20. rujna 2019. u predmetu T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. i drugi protiv Komisije

(predmet C-850/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (zastupnici: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)

Druge stranke u žalbenom postupku: Europska komisija, Republika Češka, Kraljevina Španjolska, Republika Cipar, Slovačka Republika

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijanu presudu;

prihvati njihovu tužbu protiv Odluke Komisije C(2016) 7827 final od 28. studenoga 2016. o državnoj potpori SA.40171 (2015/NN) o promicanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, čiji je sažetak objavljen u Službenom listu Europske unije1 , ili podredno

vrati predmet Općem sudu;

naloži tuženicima snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se odnosi na i. pojam „državna potpora” u privatno financiranim programima za obnovljive izvore energije, ii. pouzdanost tuženikovih odluka za građane Europske unije , iii. zaštitu njihovih legitimnih očekivanja u odnosu na tuženikove zaokrete i iv. granice zlouporabe tuženikovih ovlasti. Žalitelji ističu osam žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog: Utvrđenja Općeg suda da tuženikov dopis iz srpnja 2004. relevantnim industrijskim udruženjima nije obvezujuća odluka (a) pogrešno tumače i povrjeđuju sudsku praksu Suda o tome što je odluka i (b) donesena su povredama postupka koje negativno utječu na žalitelje

Drugi žalbeni razlog: Žalitelji su isticali da je tuženik bio vezana odlukom kojom je utvrđeno da nije riječ o potpori, koju je donio 2006. (Odluka iz 2006.). Utvrđenje Općeg suda o tome da je taj razlog nedopušten jer i. žalitelji „nisu podrobno identificirali tu odluku” i ii. je taj razlog istaknut samo u odgovoru povrjeđuje (a) pravne zahtjeve iz sudske prakse Suda u pogledu toga da odluka bude donesena i (b) postupovna pravila.

Treći žalbeni razlog: Opći je sud pogriješio kada nije ispunio legitimna očekivanja žalitelja u pogledu toga da će tuženik održati svoju Odluku iz 2004., svoju Odluku iz 2006. i način na koji je postupao od 2004. do donošenja osporavane odluke u 2016. Prvo, ne uzima u obzir okolnosti slučaja, iako su one nesporne, i povrjeđuje sudsku praksu Suda o zahtjevima u pogledu legitimnih očekivanja. Drugo, temelji se na povredama postupka.

Četvrti žalbeni razlog: Utvrđenjem Općeg suda (u točkama 86.-127.) o tome da je Izvorni program promicanja državna potpora pogrešno se tumači pojam „državna potpora”. U skladu sa sudskom praksom Suda, Izvorni program promicanja nije uključivao državna sredstva, što je točno neovisno o tome predstavlja li povećanje cijena energije u pogledu troškova obnovljive energije „namet”. Nadalje, čak i kada bi se postojanje „nameta” smatralo odlučujućim (quod non), utvrđenje Općeg suda o tome da postoji „namet” povrjeđuje pravo Unije i temelji se na povredama postupka.

Peti žalbeni razlog: Svojim četvrtim tužbenim razlogom žalitelji su pred Općim sudom tvrdili da je tuženik nametnuo pretjerane zahtjeve u okviru svoje procjene sukladnosti predmetnih mjera s unutarnjim tržištem. Opći sud je (u točkama 130.-136.) odbio taj tužbeni razlog jer je smatrao da tuženik nije „nametnuo” relevantni zahtjev „mehanizma revizije” i da je postupao u skladu sa Smjernicama Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša iz 2008.2 . To povrjeđuje pravo Unije.

Šesti žalbeni razlog: U okviru prvog dijela svojeg petog tužbenog razloga žalitelji su tvrdili da se osporavana odluka temelji na pogreškama koje se tiču činjenica. U okviru svojeg sedmog tužbenog razloga žalitelji su tvrdili da se osporavana odluka temelji na očitoj pogrešci u ocjeni. Opći sud je (u točkama 139. i 166.) odbio oba tužbena razloga. Ovo se odbijanje temeljilo na povredama postupka koje negativno utječu na žalitelje. Prvo, odbijanje prvog dijela petog tužbenog razloga od strane Općeg suda nije se odnosilo na njegov sadržaj zbog pogrešnog tumačenja tog razloga od strane Općeg suda. Ono također nije odražavalo sadržaj tog razloga kako je iznesen u odgovoru. Drugo, odbijanje sedmog tužbenog razloga od strane Općeg suda nije odražavalo sadržaj tog razloga kako je iznesen u odgovoru.

Sedmi žalbeni razlog: Žalitelji tvrde da je Opći sud, time što je odbio drugi dio njihova petog tužbenog razloga, koji se odnosi na to što je tuženik povrijedio postupovna pravila, povrijedio pravo Unije.

Osmi žalbeni razlog: Žalitelji tvrde da je Opći sud, time što je odbio njihov šesti tužbeni razlog, koji se odnosi na to što je tuženik pogrešno smatrao da se pitanja nalaze izvan dosega prava o državnim potporama i na to da je tuženik prekršio članak 5. stavak 1. UEU-a, povrijedio pravo Unije.

____________

1 SL 2017. C 69, str. 2.

2 SL 2008. C 82, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 3., str. 203.)