Language of document :

2019 m. lapkričio 21 d. FVE Holýšov I s. r. o. ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-217/17 FVE Holýšov I s. r. o. ir kt. / Komisija

(Byla C-850/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE – Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd, atstovaujami advokatų A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Čekijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Kipro Respublika, Slovakijos Respublika

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

tenkinti jų ieškinį dėl 2016 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimo C(2016) 7827 final dėl valstybės pagalbos SA.40171 (2015/NN) elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių skatinti, kurio santrauka paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje1 , arba

grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas susijęs su: i) „valstybės pagalbos“ sąvoka iš privačių lėšų finansuojamų atsinaujinančiosios energijos schemų atveju, ii) ES piliečiu pasitikėjimu atsakovės sprendimais, iii) jų teisėtų lūkesčių apsauga atsakovei iš esmės pakeitus poziciją ir iv) atsakovės piktnaudžiavimo savo įgaliojimais ribomis. Apeliantai nurodo aštuonis apeliacinio skundo pagrindus.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrojo Teismo išvada, kad 2004 m. liepos mėn. atsakovės raštas atitinkamoms pramonės asociacijoms nėra privalomas sprendimas, a) klaidingai aiškina ir pažeidžia Teisingumo Teismo jurisprudenciją klausimu, kas yra sprendimas, ir b) buvo padaryta pažeidžiant procedūrą, kuri turėjo neigiamų pasekmių apeliantams.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: apeliantai teigė, kad atsakovę saisto 2006 m. priimtas sprendimas dėl pagalbos nebuvimo (toliau – 2006 m. sprendimas). Bendrojo Teismo išvada, kad toks pagrindas yra nepriimtinas, nes i) apeliantai „tiksliai nenurodė to sprendimo“ ir ii) pagrindas buvo nurodytas tik dublike, pažeidžia a) Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytus sprendimų priėmimo reikalavimus ir b) procesines normas.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai paneigė apeliantų teisėtus lūkesčius, kad atsakovė paliks savo 2004 m. sprendimą, 2006 m. sprendimą ir toliau elgsis taip, kaip tai darė nuo 2004 m. sprendimo iki ginčijamo 2016 m. sprendimo. Pirma, jis neatsižvelgia į bylos aplinkybes, nors jos neginčijamos, ir pažeidžia Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl su teisėtais lūkesčiais susijusių reikalavimų. Antra, paneigiant buvo pažeista procedūra.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrojo Teismo išvadoje (86-127 punktai), kad Pirminė skatinimo schema yra valstybės pagalba, klaidingai aiškinama sąvoka „valstybės pagalba“. Pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją Pirminėje skatinimo schemoje valstybės ištekliai nebuvo naudojami – tai yra tiesa, neatsižvelgiant į tai, ar energijos kainų padidėjimas dėl energijos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sąnaudų buvo „mokestis“. Be to, net jeigu turėtų būti manoma, kad „mokesčio“ egzistavimas yra lemiamas (quod non), Bendrojo Teismo išvada dėl egzistuojančio „mokesčio“ pažeidžia ES teisę ir padaryta pažeidžiant procedūrą.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: savo ketvirtajame pagrinde apeliantai Bendrajame Teisme tvirtino, kad atitinkamų priemonių suderinamumo su vidaus rinka vertinimui atsakovė nustatė pernelyg aukštus reikalavimus. Bendrasis Teismas (130-136 punktai) atmetė šį pagrindą, nes manė, kad atsakovė „nenustatė“ atitinkamo reikalavimo dėl „peržiūros mechanizmo“ ir kad jis atitiko 2008 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gaires2 . Tai pažeidžia ES teisę.

Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas: savo ieškinio penktojo pagrindo pirmoje dalyje apeliantai teigė, kad ginčijamame sprendime padaryta fakto klaidų. Septintajame ieškinio pagrinde apeliantai tvirtino, kad ginčijamame sprendime padaryta akivaizdi vertinimo klaida. Bendrasis Teismas (139 ir 166 punktai) atmetė abu šiuos pagrindus. Sprendimas atmesti buvo pagrįstas procedūros pažeidimais, kurie turėjo neigiamų pasekmių apeliantams. Pirma, atmesdamas ieškinio penktojo pagrindo pirmą dalį Bendrasis Teismas nenagrinėjo jo esmės dėl to, kad klaidingai išaiškino šį pagrindą. Be to, jis neperteikė šio pagrindo, kuris detaliai aprašytas dublike, turinio. Antra, atmesdamas septintąjį ieškinio pagrindą Bendrasis Teismas neperteikė šio pagrindo, kuris detaliai aprašytas dublike, turinio.

Septintasis apeliacinio skundo pagrindas: apeliantai teigia, kad atmesdamas ieškinio penktojo pagrindo antrą dalį, susijusią su atsakovės padarytais procedūrinių taisyklių pažeidimais, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę.

Aštuntasis apeliacinio skundo pagrindas: apeliantai teigia, kad atmesdamas šeštąjį ieškinio pagrindą, susijusį su tuo, kad atsakovė klausimų klaidingai nepriskyrė valstybės pagalbos teisės sričiai ir pažeidė ESS 5 straipsnio 1 dalį, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę.

____________

1 OL C 69, 2017, p. 2.

2 OL C 82, 2008, p. 1.