Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Apelativen sad Varna (Bulharsko) dne 26. listopadu 2019 – trestní řízení proti TS

(Věc C-863/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Apelativen sad Varna

Účastník původního trestního řízení

TS

Předběžné otázky

1.    Je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. 2014, L 127, 2014, s. 39, oprava 2014, L 138, S. 114) a Listina základních práv Evropské unie použitelná v souvislosti s trestným činem, který spočívá v držení omamných látek pro účely jejich šíření a kterého se dopustil bulharský občan na území Bulharské republiky, pokud případné ekonomické výnosy byly dosaženy rovněž v Bulharské republice a nacházejí se na jejím území?

2.    V případě kladné odpovědi na první otázku: „Co je třeba chápat pod pojmem „ekonomické výhody pocházející [...] nepřímo z trestného činu“ podle čl. 2 odst. 1 směrnice a může peněžitá částka, která byla zajištěna a zabavena v bytě, v němž bydlí odsouzený a jeho rodina a v osobním vozidle, které řídil odsouzený, představovat rovněž takovou výhodu?

3.    Je třeba článek 2 směrnice vykládat v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je § 53 odst. 2 NK Bulharské republiky, která nestanoví konfiskaci „ekonomick[ých] výhod[...] pocházející[ch] [...] nepřímo z trestného činu“?

4.    Je třeba článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je § 306 odst. 1 bod 1 NPK Bulharské republiky, která umožňuje zkonfiskovat ve prospěch státu peněžitou částku, o níž se tvrdí, že náleží jiné osobě než pachateli, přičemž tato třetí osoba nemá možnost být účastníkem řízení a mít přímý přístup k soudům?

____________