Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Apelativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 26.11.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on TS

(asia C-863/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Apelativen sad Varna

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

TS

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa 3.4.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/42/EU (EUVL 2014, L 127, s. 39, oikaisu EUVL 2014, L 138, s. 114) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sovellettava rikokseen, jossa on kyse huumausaineiden hallussapidosta niiden levittämiseksi, kun rikoksen on tehnyt Bulgarian kansalainen Bulgarian tasavallan alueella ja kun myös mahdollinen taloudellinen hyöty on syntynyt Bulgarian tasavallassa ja sijaitsee siellä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Miten direktiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaista ”rikoksen – – välillisesti tuottaman taloudellisen edun” käsitettä on tulkittava ja voiko tällaista etua olla rahamäärä, joka on otettu haltuun ja takavarikoitu asunnosta, jossa rikoksesta tuomittu ja hänen perheensä asuvat, ja henkilöautosta, jota rikoksesta tuomittu on kuljettanut?

Onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä Bulgarian tasavallan rikoslain 53 §:n 2 momentin kaltaiselle säännöstölle, jossa ei säädetä ”rikoksen – – välillisesti tuottaman taloudellisen edun” menetetyksi tuomitsemisesta?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä Bulgarian tasavallan rikosprosessilain 306 §:n 1 momentin kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa mahdollistetaan rahamäärän tuomitseminen menetetyksi valtiolle silloin, kun tämän rahamäärän väitetään kuuluvan muulle henkilölle kuin rikoksentekijälle mutta tällä kolmannella henkilöllä ei ole mahdollisuutta osallistua oikeudenkäyntiin asianosaisena ja suoraa oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi?

____________