Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Apelativen sad Varna (Bugarska) – kazneni postupak protiv TS-a

(predmet C-863/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Apelativen sad Varna

Stranka glavnog postupka

TS

Prethodna pitanja

1.    Jesu li Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL 2014., L 127, str. 39. i ispravak SL 2014., L 138, str. 114.) i Povelja Europske unije o temeljnim pravima primjenjive na kazneno djelo koje se sastoji od posjedovanja opojnih sredstava u svrhu njihova širenja i koje je počinio bugarski državljanin na državnom području Republike Bugarske, a eventualna je imovinska korist također ostvarena u Republici Bugarskoj te se ondje nalazi?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: Što se podrazumijeva pod izrazom „[neizravna] ekonomska korist od kaznenih djela” iz članka 2. stavka 1. Direktive i može li takvu imovinsku korist činiti novčani iznos koji je zamrznut i zaplijenjen u stanu u kojem živi osuđena osoba i njezina obitelj te u osobnom automobilu koji pripada osuđenoj osobi?

3.    Treba li članak 2. Direktive tumačiti na način da mu se protivi odredba kao što je članak 53. stavak 2. Nakazatelnog kodeksa (Kazneni zakonik) Republike Bugarske kojim se ne predviđa oduzimanje „[neizravne] ekonomsk[e] korist[i] od kaznenih djela”?

4.    Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kao što je članak 306. stavak 1. točka 1. Nakazatelnog procesualenog kodeksa (Zakon o kaznenom postupku) Republike Bugarske kojim se omogućuje oduzimanje novčanog iznosa u korist države za koji se smatra da pripada osobi koja nije počinitelj a da ta treća osoba nema mogućnost sudjelovanja u postupku kao stranka i ostvariti izravan pristup pravosuđu?

____________