Language of document :

2019 m. lapkričio 26 d. Apelativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš TS

(Byla C-863/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Apelativen sad Varna

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

TS

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39 ir klaidų ištaisymas OL L 138, 2014 5 13, p. 114) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija taikomos nusikalstamai veikai, kurią sudaro narkotinių medžiagų laikymas turint tikslą jas platinti ir kurią Bulgarijos pilietis padarė Bulgarijos Respublikos teritorijoje, taip pat ir tada, kai galima ekonominė nauda taip pat gauta ir yra Bulgarijos Respublikoje?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kaip reikia suprasti direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąvoką „iš nusikalstamos veikos netiesiogiai gauta ekonominė nauda“, ar gali būti ja laikoma pinigų suma, surasta ir konfiskuota patalpose, kuriose gyveno nuteistasis ir jo šeimos nariai, taip pat jo vairuotame lengvajame automobilyje?

3.    Ar direktyvos 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jam prieštarauja tokios taisyklės, kaip numatytos Bulgarijos Respublikos NK 53 straipsnio 2 dalyje, pagal kurias nėra numatytas „iš nusikalstamos veikos netiesiogiai gautos ekonominės naudos“ paėmimas?

4.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja tokios nacionalinės taisyklės, kaip numatytos Bulgarijos Respublikos NPK 306 straipsnio 1 dalies 1 punkte, pagal kurias leidžiama valstybės naudai konfiskuoti pinigų sumą, kuri, kaip teigiama, priklauso ne nusikalstamą veiką padariusiam, o kitam asmeniui, tačiau nenumatyta tokio trečiojo asmens galimybė būti bylos šalimi ir tiesiogiai kreiptis į teismą?

____________